Naturisten Kralingen

Nieuws van Naturisten Kralingen

   Jun 07

Overlast in het bos

overlastIn geval van overlast op het naturistenstrand in het Kralingse bos kun je altijd het algemene meldnummer van de politie bellen: 0900 8844

Bij intimidatie, bedreiging of geweld bel je direct het alarmnummer 112.

Onthou gegevens van de dader(s) zoals aantal en signalement en noteer eventuele kentekens.

Het Kralingse bos valt onder politieburo Taborstraat in Kralingen hier kunt je  naar vragen als je meldingen of tips hebt met betrekking tot overlast op het naturistenstrand. De wijkagent van dit buro coördineerd de klachten en tips.

Als je vervelende ervaringen hebt horen wij dat graag van je via info@naturisten-kralingen.nl. Wij proberen in samenwerking met politie en deelgemeente een oplossing te vinden voor overlast op het strand.

Fotografie

Het komt helaas heel soms voor dat buitenstaanders  foto’s proberen te maken op het naturisten strandje. In veel gevallen gaat het hierbij om geklede jongeren die “onopvallend” opnames van bezoekers proberen te maken met hun mobile telefoon. Het ongevraagd opnamens maken van personen in het openbaar is in de meeste gevallen niet toegestaan en dat geldt natuurlijk zeker voor een naturistengebied. Je hoeft het beslist niet te tolereren dat mensen opnames van jou en/of anderen op het naaktstand (proberen te) maken. Als je dit constateerd maak de persoon of personen direkt duidelijk dat dit ongewenst is en niet is toegestaan. Als dit onvoldoende resultaat heeft bel je het algemene meldnummer van de politie: 0900 8844. Ook kun je video- of foto opnames maken van de dader(s) en die overhandigen aan de politie en/of ons om een analyse van dit soort incidenten te maken.

Schade aan de natuur en zwerfvuil

Het is overal streng verboden takken te breken, de bast van bomen te beschadigen of  bloemen en planten te plukken of te vertrappen. Ook het maken van (kamp) vuur is beslist niet toegestaan. Dit geldt dus ook voor het naaktstrandje. Barbecueën mag wel mits je aan de regels houd.  Zorg dat afval na afloop in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd wordt.  Kooltjes NOOIT in de groene containers maar altijd in de speciaal daarvoor geplaatste metalen containers.
Constateer je dat personen schade veroorzaken aan bomen, planten, houtwallen e.d., open vuur maken en/of de omgeving vervuilt dan raden wij aan direct de bosbeheerder/politie of stadswacht op de hoogte te stellen.

Ongewenst seksueel gedrag

Het helaas voor dat sommige bezoekers openlijk seksuele handelingen verrichten op het naaktstrandje. Het gaat hierbij voornamelijk om mannen die openlijk seks met elkaar hebben en meestal geen of weinig interesse in naturisme en respect voor de echte naturisten hebben. Dit storende gedrag hoef je beslist niet te tolereren en ook het feit dat het strandje hiervoor misbruikt wordt. Het valt in ieder geval zeker niet onder het begrip “naaktrecreatie” zoals het op de borden aan het begin van het naaktstrandje vermeld staat en het is erg schadelijk voor het imago van het naaktstrandje.
Bel politie of hou een politievoertuig aan. Uiteraard kun je de personen er op aanspreken maar doe dat bij voorkeur in een groep.

skutsjes&politie-kl